Mobilități studenți – Programul Erasmus + SESIUNI DE SELECTIE Iunie 2019

iun. 14, 2019 erasmus Noutati studenti 0 comments

SESIUNI DE SELECTIE

  • Se mai pot face inscrieri pentru a beneficia de burse Erasmus+ studii sau plasament pana la data de 15.07.2019.
  • Relatii suplimentare puteti obtine la Director Departament Relatii Internationale- corp I, etaj II, sau puteti scrie pe adresa de e-mail cpanaitescu@upg-ploiesti.ro.

  • Facultatea de Stiinte Economice:  19.06.2019, ora 13,00, Birou Prodecani, Corp A, Etaj I
  • Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie: 18.06.2019, ora 15.00, Decanat
  • Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrica: 18.06.2019, ora 11.00, sala CII4
  • Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor: 18.06.2019, ora 13.00, Decanat
  • Facultatea de Litere şi Stiinţe: 19.06.2019, ora 9.00, Decanat

 


 

*DOSARELE SE VOR DEPUNE LA :

SECRETARIAT DEPARTAMENT RELATII INTERNATIONALE PENTRU TOATE FACULTATILE SI LA

 BIROU PRODECANI PENTRU FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Detalii referitoare la criteriile de eligibilitate, documentele necesare și calendar sunt disponibile: http://erasmus.upg-ploiesti.ro/cât și la Departamentul de Relatii Internationale- Corp I-Parter,

sau COPRP I- Etaj II- Director Departament-Sef lucr.dr.ing. Caşen Panaitescu, e-mail: relint@upg-ploiesti.ro, cpanaitescu@upg-ploiesti.ro

 


Documente necesare pentru studenți

Actele necesare pentru ȋntocmirea dosarului de candidat la o bursă de studiu Erasmus+ trebuie să cuprindă:

1. Curriculum vitae redactat în limba străină (cu poză)

2. scrisoare de motivare redactată în limba străină (1 pagină)

3. atestat de cunoaştere a limbii străine eliberat de instituţii specializate autorizate (opţional)

4. recomandare din partea unui cadru didactic

5. fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat, considerate utile în susţinerea candidaturii (opţional)

6. foaie matricolă/situatie şcolară

7. Copie C.I.

8. Copie card sanatate si/sau asigurare medicala

 


 

Studenţii ERASMUS nu pot beneficia, pentru perioada cuprinsă în contract, de alte burse sau alocaţii, de orice natură, prin programe ale Comisie Europene. Durata maximă a stagiului Erasmus+ este de max.12 luni pe ciclu de studii.

Bursierii nu pot utiliza, pentru acoperirea aceluiaşi tip de cheltuieli eligibile, surse de finanţate diferite (de exemplu, nu pot acoperi costul biletului de transport din două surse de finanţare diferite).

 

Leave a Comment!

You must be logged in to post a comment.