Scurt istoric al mobilităţilor studenţeşti incoming

   Studenţii incoming au obligaţia ca pe toată perioada mobilităţii să participe la toate cursuri conform Learning Agreement şi să colaboreze permanent cu Departamentul de Relaţii Internaţionale şi cu Biroul Erasmus+.

   La finalul perioadei de mobilitate, studentul trebuie să obţină un numar 30 de credite  semestrial.

   Documentele primite la finalul perioadei de mobilitate, dupa ce a promovat toate examenele sunt următoarele:

  • Transcript of Records
  • Certificate of Attendance
  • Learning Agreement

   Departamentul de Relaţii Internaţionale organizează sedinţe de informare care vizează reguli din cadrul programului Erasmus+ cu privire la mobilitatea de studiu, dar şi regulile Campusului universității noastre,  legi de siguranță națională, care trebuie respectate pe teritoriul țării noastre.

   Activitățile și cursurile studenților incoming care desfășoară Mobilități de studiu Erasmus+ sunt menite să realizeze schimburi de bune practici cu ceilalți studenți ai universității noastre. Din punct de vedere profesional cât și personal, studenții vor dezvolta noi viziuni asupra modului de înțelegere al unei culturi și societăți prin realizarea unor schimburi de experiență și valorificarea acestora în contextul social actual al mediului din care provin.

   De asemenea, studenții incoming sunt implicati in activităţile constuite ca schimburi de bune practici ȋntre  universităţi din ţară. Interacțiunea cu alți studenți le ofera posibilitatea cunoașterii unei alte perspective asupra mediului academic şi social. Astfel, au ocazia să își imbunătățească, chiar să aprofundeze nivelul de cunoștere al limbii engleze, să participe la diverse evenimente artistice, să cunoască tradiţia şi identitatea altor locuri.