Documente necesare pentru studenți

Actele necesare pentru ȋntocmirea dosarului de candidat la o bursă de studiu Erasmus+ trebuie să cuprindă:

  • 1. Curriculum vitae redactat în limba străină (cu poză)

  • 2. scrisoare de motivare redactată în limba străină (1 pagină)

  • 3. atestat de cunoaştere a limbii străine eliberat de instituţii specializate autorizate (opţional)

  • 4. recomandare din partea unui cadru didactic

  • 5. fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat, considerate utile în susţinerea candidaturii (opţional)

  • 6. foaie matricolă/situatie şcolară

  • 7. Copie C.I.

  • 8. Copie card sanatate si/sau asigurare medicala

Studenţii ERASMUS nu pot beneficia, pentru perioada cuprinsă în contract, de alte burse sau alocaţii, de orice natură, prin programe ale Comisie Europene.

Bursierii nu pot utiliza, pentru acoperirea aceluiaşi tip de cheltuieli eligibile, surse de finanţate diferite (de exemplu, nu pot acoperi costul biletului de transport din două surse de finanţare diferite).