Documente necesare pentru cadrele didactice care doresc un grant ERASMUS+ la o universitate parteneră din ţările programului şi din ţările partenere la program

  • 1. Curriculum vitae şi lista de lucrări

  • 2. Copie C.I.

  • 3. Scrisoare de intenţie limba engleză

  • 4. Lista cu propuneri teme care pot fi abordate ȋn cadrul cursului care va fi ţinut la universitatea gază – trebuie să acopere minim 8 ore şi să aibă legătură cu disciplinele predate şi activitatea de cercetare desfăşurată

  • 5. Documente doveditoare privind iniţierea de acorduri cu ţarile membre ale programului şi/SAU ţările partenere

In dosar va exista inclusiv autoevaluarea candidatului pe baza criteriilor de selecţie din formularul de aici.

Pe baza actelor existente ȋn dosar, comisia de concurs va stabili lista finală cu cei admişi şi rezerve.