Criterii de selectie – cadre didactice

 • 1.Numărul de mobilitati si tipul de mobilitate de care a beneficiat în programul ERASMUS+(începând cu anul calendaristic 2018)*
  Se vor acorda note de la 1 la 5. Maximul va fi pentru cei care nu au beneficiat de nici o mobilitate Erasmus+.

 • 2. Activitatea de consiliere studenţi străini în programul Erasmus+.
  Se vor acorda note de la 1 la 5. Pentru consilierea unui student în anul calendaristic 2018 se vor acorda 1 punct.Pentru consilierea a cinci sau mai mulţi se va acorda punctajul maxim.

 • 3. Iniţierea şi finalizarea acordurilor de colaborare cu alte universităţi sau instituţii partenere (se vor lua în considerare numai cele din cadrul programului ERASMUS+).
  Se vor acorda note de la 1 la 5 . Maximul se va acorda pentru cei care au cele mai multe acorduri încheiate. (Facultatea poate cere dovezi în acest sens).

 • 4. Tema/temele propusă/e sunt în acord cu profilul profesional al candidatului şi cu specializarea instituţiei gazdă.
  Se vor acorda note de la 1 la 5. Comisia de selecţie a facultăţii va decide interpretarea punctajului maxim şi minim în funcţie de profilul candidatului.

 • 5. Cadrul didactic contribuie la dezvoltarea noilor tehnologii de predare, implicarea activă în dezvoltarea programelor de învăţământ în limbi străine, etc. Se vor prezenta dovezi în acest sens.
  Se vor acorda note de la 1 la 5. Comisia de selecţie a facultăţii va decide interpretarea punctajului maxim şi minim în funcţie de profilul candidatului.

 • 6. Nivelul lingvistic.
  Se va ţine seama dacă candidatul a mai susţinut cursuri într-o limbă de circulaţie internaţională. Se pot cere dovezi în acest sens de către comisia de selecţie.
  Se vor acorda note de la 1 la 5.

 • *- Poate fi considerat un criteriu suplimentar de departajare, la punctaje egale, pentru cei care nu au participat la program în ultimii doi ani.

  PUNCTAJ TOTAL 30 PUNCTE