Présentation

null

Prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu

Prorector cu Relaţiile Internaţionale
null

Sef lucr. dr. ing. Casen Panaitescu

DIRECTOR Departament Relatii Internationale / Coordonator Institutional Erasmus+
null

Andreea Vlăşceanu

Secretar Departamentul de Relaţii Internationale