Acasă

Biroul de Programe Comunitare are rolul de a da o nouă dimensiune demersurilor Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti de a continua eforturile sale de integrare în mediul academic european. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti acordă o mare importanţă dezvoltării dimensiunii sale internaţionale şi în primul rând europene. În decursul anilor, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a fost un partener activ în diferite tipuri de proiecte europene, de la mobilităţi studenţeşti, până la participarea în Programul Cadru.

Orice sugestie şi/sau observaţie în legătură cu modul în care este realizat acest site sunt mai mult decât binevenite pentru a ne ajuta să oferim o imagine clară şi corectă a tuturor eforturilor pe care le facem pentru a da consistenţă dimensiunii europene a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

Sperăm ca acest site să îşi dovedească utilitatea nu numai ca o sursă de informare asupra acţiunilor, activităţilor, demersurilor Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti în direcţia integrării în concernul european al instituţiilor de învăţământ superior, dar şi ca un real sprijin pentru instituţiile sau persoanele (studenţi sau cadre didactice) care doresc să se implice direct într-o formă sau alta în proiecte europene.

Rector
Prof. dr. ing. Pascu Mihai Coloja

Link-uri

 

Activitate

Activitatea Departamentului de Relaţii Internaţionale are ca obiective fundamentale iniţierea şi extinderea permanentă a relaţiilor de colaborare cu alte instituţii de învăţământ superior din Europa şi din alte ţări.

Departamentul de Relaţii Internaţionale sprijină interesul  permanent al Universităţii „Petrol-Gaze” din Ploieşti în direcţia dezvoltării colaborării (în domeniul cercetării ştiinţifice şi al procesului educaţional) cu universităţi din străinătate şi a îmbunătăţirii vizibilităţii internaţionale prin intermediul acordurilor de cooperare.

O altă coordonată importantă a activităţii desfăşurate de către Departamentul de Relaţii Internaţionale este legată de introducerea şi derularea unor programe europene dedicate mobilităţilor pentru studenţi şi cadre didactice precum Erasmus, HORIZON 2020 etc. Aceste programe contribuie la promovarea dimensiunii europene în învăţământul superior, facilitând, în acelaşi timp, schimburile de experienţă (comparaţia între diferite sisteme de învăţământ, planuri şi programe de studiu, metode de predare etc.).Regulament ERASMUS

 

 

Tineret in Actiune